اگناستیک چه کسی است؟

 کلمه اگناستیک از دو کلمه یونانی آمده است به معنی “بدون”و “دانش” بنابراین اگناستیک کسی است که نمیتواند صادقانه و به طور قطع بداند که خدا وجود دارد یا نه (ندانم انگار).یکی از بزرگترین آزاداندیشان جهان یعنی رابرت اینگرسول یک اگناستیک بود.او می نویسد :” ما صادقانه میدانیم که نادانیم.اگر هستیم پس زمانی که از ما پرسیده شود که چه چیز ماوراء افق دانسته هاست باید بگوییم نمی دانیم.” این جمله او آشکار می سازد که پیش فرض خدا ” ماوراء افق دانسته هاست.” این مسئله در زمان او هم اشتباه بوده است چه برسد به امروزه

 توماس پین برهانی را بالاتر با مبحثش در مورد ماده و حرکت درست همانند کدهای ژنتیک مطرح کرد که از نظر هوش مستقل اند و سپس برهان قوی دیگری را برای هوش برتر ارائه داد. این حقایق بعلاوه حقیقت طرحِ یافته شده از طریق جهان شناخته شده با قدرت به ما این مسئله را خاطر نشان میکند که طراحی وجود دارد.حقیقتی که آشکارا عنوان میکند حتی احتمالا طرحی بزرگتر از چیزی که در ارگان های نظام مند هرچیزی از کهکشانها تا ارگان‌های درونی آدمی هست،وجود دارد. آلبرت اینشتین این نکته کاملا درست را را اینگونه عنوان میکند :”من آتئیست نیستم و فکر هم نکنم که بتوانم خودم را یک مشرک بدانم.ما در جایگاه کودکی هستیم که وارد کتابخانه عظیمی با کتابهایی به زبانهای مختلف شده ایم.اونمیداند چگونه وارد شده است و زبان کتابها را هم متوجه نمی شود. او به صورت ناواضح میبیند که در چیدمان کتابها نظمی مبهم وجود دارد اما نمیداند که آن چیست.از نظر من این همان رویکردی است که حتی باهوش ترین انسان هم نسبت به خدا دارد.ما جهان را در نظمی به شدت هماهنگ و پیرو قوانینی خاص میبینیم اما فقط به صورت ناواضح این قوانین را میفهمیم. ذهن محدود ما تنها به نیروی مرموزی که صور فلکی را به حرکت در می آورد چنگ می زند

 بدین ترتیب دئیستها نظریات اگناستیکها را با توجه به مطالب فوق نمی پذیرند ما آفریدگار را پدیده ای ما فوق درک نمی دانیم

نظر شما چیست؟

Your email address will not be published.

No Comments Yet.

قبلی
دئیسم در مقابل آتئیسم و ندانم‌انگاری
اگناستیک چه کسی است؟