خرافاتی به نام حج

الا ای مردمی کز دست دزدان ، همه شب در رنج و غذابید

کنون بار سفر بستند حجاج ، دگر در خانه ها راحت بخوابید

با وجودی که مسلمانان سعی دارند با داستان سرایی درباره ابراهیم ، حج را به ادیان ابراهیمی پیوند دهند ، اما حقیقتی وجود دارد که مراسم حج پیش از اسلام در میان بت پرستان عرب مرسوم بوده است و ایشان برای زیارت بتهای کعبارت اعراب از کعبه تجارت ه به مکه می آمدند. در کنار زیارت کعبه و مراسم حج ، انواع تفریحات مانند زنبارگی و فحشا و خرید و فروش کنیزان هم برگزار می شد که امروز تقریبا به همین روش ولی پنهانی این فساد و زنبارگی در میان بسیاری از زائران مکه وجود دارد

نه ابراهیمی در تاریخ وجود داشته است و نه افسانه های تورات و قرآن بوسیله باستانشناسان تأیید گردیده است. این داستانهای بناکردن کعبه و دیگر داستانهای مربوط به ابراهیم ، دروغی بیش برای سرکیسه کردن زائران نیست و براستی هم محمد با تشخیص این درآمد سرشار مکیان از حج ، این خرافات را برنداشت و آنرا در اسلام حفظ نمود تا بتواند درآمد اعراب مکه را از راه داستانهای ابراهیم و اسماعیل حفظ نماید

هزار و جهارصد سال است که ایرانیان مصیبتهای  بسیاری را تحمل کرده اند ، از خود حمله اعراب  گرفته تا حمله مغولها و ترکان تیموری تا تجاوز انگلیس و روس ، بارها و بارها ایرانیان دچار قحطی و فقر شدید شده اند. خاک ایران از اسخوان کودکان گرسنه ای که در قحطیهای مختلف کشته شده اند، آکنده است. همزمان با این همه مصیبت و گرسنگی مردم ایران، گروهی هم پولهای خود را  هزینه می کنند و به کعبه می روند تا مثلاً بهشتی شوند! از مکه کفن می خرند و با خود می آورند تا زمان مرگ آنها را در کفن حاجیان بپیچند و روز قیامت خداوند فراموش نکند که این بنده اش حاجی بوده است! عجب حماقتی! و عجب کسب و کاری را محمد برای اعراب  دست و پا کرده است

در حالیکه سهم ایران از دو میلیون زائر مکه  کمتر از یکصد هزار نفر است. تعداد متقاضی برای حج میلیونی است . به همین  دلیل هم باید سالها در نوبت بود تا بتوان حاجی شد! هر حاجی ایرانی نزدیک به بیست میلیون تومان هزینه می کند و این بعنی سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان از ایران به فاضلاب کعبه می رود

این مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را تصور کنید که برای فقر زدایی و کار آفرینی هزینه شود؛ برای آموزش و درمان رایگان هزینه شود؛ ایرانیانی که در بیمارستانها برای مشکلات مالی درمانی خود التماس می کنند و توان پرداخت هزینه را ندارند، سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان را به اعراب شکمباره می ریزند

شوربختی دیگر آن که می بینیم و می شنویم که افرادی فقیر و ناتوان با گرفتن وام و گرفتن نان از دهان کودکانشان ، خود را به آب و آتش می زنند که حاجی شوند

پیش از اسلام ایرانیان  همواره با اعراب عشایر مرزهایشان در رقابت و جنگ بوده اند ، اما بسیار جالب است که پس از مسلمان شدن ایرانیان خود را فراموش نمودند و خود را از اعراب هم مسلمان تر دانستند! اعجاز قرآن در این بود که ایرانیان بدون اینکه آنرا بفهمند بدان ایمان داشتند و اعمال احمقانه حج را هم با آب و تاب انجام می دادند بدین گمان که با انجام حج به بهشت می روند! زهی خیال باطل اگر نادانی گمان کند که با سفر کردن به عربستان و  ریختن پولهایش  به شکم اعراب به بهشت خواهد رفت! در خالیکه در همسایگی همه ی ما ایرانیانی یتیم و فقیر هستند که محتاج تکه نانی بوده و هستند ، نادانها و فریب خوردگانی به گمان بهشتی شدن ، در خرافات و دروغ خود را غرق می نمایند

رمی جمرات مراسمی احمقانه است که حاجیان در حج انجام می دهند. در این مراسم احمقانه ، حاجیان بسوی ستونهایی که نماد شیطان است ، سنگ پرت می کنند! در این مراسم ازدحام جمعیت بسیار شدید است و دو میلیون نفر در حالی به سنگ پرانی مشغولند که همواره در ازدحام ایشان عده ای خفه شده و می شوند. از آموزش سنگ پرانی که بگذریم ، این بی برنامگی و بی نظمی برای مراسم حج همواره در حال تکرار است. در سالهای گذشته چندین مورد مشابه رخ داده است و در هر مورد صدها تن کشته شده اند

ای کاش بجای حج و سنگ پرانی به شیطان ، ریالی را به فقرا داده بودند

ای کاش درختی کاشته بودند. فقط تصور کنید که بودجه حج را برای درختکاری هزینه کنند

ای کاش به کودکان دانش آموز بیسواد برای تحصیل کمک می کردند

و ای کاش و ای کاش

نظر شما چیست؟

Your email address will not be published.

No Comments Yet.

قبلی
مرگ علیرضا یا مرگ آزادی بیان
خرافاتی به نام حج