سخن باب جانسون با خداگرایان ایرانی درباره کتاب دئیسم : انقلابی در مذهب – انقلابی در تو

 از اینکه خداگرایی رو مورد توجه قرار داده ای از شما سپاسگزارم. خداگرائی باور به خداوند است. و خداگرایان افرادی هستند که بر اساس هدیه خداوند از علت ذاتی، به خدا ایمان دارند. خداگرایان دلیل ذاتی خود را به قوانین و طرح های موجود در سراسر جهان شناخته شده اعطا می کنند و متوجه می شوند که طرح ها ما را به طراح / خدا می رساند

“ارزش گذاری و قدردانی بابت هدیه ی ما از طرف خداوند عقل”، خداگرایان این را استفاده و در تمام ابعاد زندگی مورد استفاده قرار میدهند. این شامل دین می شود. علت ذاتی خدادی ما به ما این اجاره را نخواهد داد  که ادعاهای مطرح شده توسط افراد یا سازمان ها، شامل روحانیت و ادیان بپذیریم و باور کنیم. این برخلاف هدیه ی ما از طرف خداوند ذاتی است. بنابراین، خدا گرا تمامی ادیان “آشکار” بشر از جمله یهودیت، مسیحیت و اسلام را رد میکند. تمامی این ادیان ساختگی از ما میخواهند که پشت به هدیه خداوند ذاتی بکنیم تا راهکارهای غیر منطقی آن ها همچون عبور موسی از دریای سرخ، راه رفتن مسیح بر روی آب و یا صحبت کردن با مورچه را باور کنیم، تهوع آور است. از آنجایی که خداوند به ما دلیل را داده است و نه دین را، ما معرفت هوش عالم/خداوند را اطاعت کرده و از علل خدادادی پیروی میکنیم و اجازه میدهیم که راهنمای ما در زندگی باشد

امیدوارم که از این کتاب لذت ببرید و آن را چالش برانگیز، انگیزه بخش و کاربردی بیابید. زمان غلبه علت خدادادی ما اکنون است

 

 

باب جانسون

بنیانگذار و مدیر مجمع جهانی خداگرایان

نظر شما چیست؟

Your email address will not be published.

No Comments Yet.

قبلی
چرا اتفاقات بد می افتد؟
سخن باب جانسون با خداگرایان ایرانی درباره کتاب دئیسم : انقلابی در مذهب – انقلابی در تو