عدم تساوي حقوقي زنان و مردان در اسلام

جنسيت یکی از منشاهای تبعيض حقوقي در اسلام است. البته اين تفاوت در همه ي حقوق نيست. در برخی از احکام تجاري يا حقوقي عبادي، زن و مرد مساوي هستند، اما از سوي ديگر، در حقوق مدني و حقوق جزايي و کيفري، جنسيت موجب تفاوت حقوق است. در مواردي اندک، مثلا در مورد نفقه، اين تبعيض حقوقي به نفع زنان است؛ اما در مواردي متعدد، زنان در مقايسه با مردان از حقوق کم تري برخوردارند: براي نمونه، از پنج منصب مهم ديني يعني «مرجعيت تقليد»، «قضاوت»، «امارت و ولايت» ، «امامت جمعه» و «امامت جماعت» (در صورتي که نمازگزاران اقتدا کننده مرد باشند) زنان مطلقا محرومند. ديه يا خون بهاي زن …

اشتراک گذاری

حقوق بشر

حقوق بشر اصلی ترین رکن مبارزه من و قویترین انگیزه من برای طی راهی پرتنش برای رسیدن به ایرانی آزاد از خرافات و فریبهای دینی اینکه چه نسبتی بین دین و حقوق بشر برقرار است، بستگی کامل به جایگاه انسان در نظام فکری دین مورد نظر دارد و برای تفسیر این ارتباط مروری می کنیم به ماده های اعلامیه اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل اغلب حقوق بشر نامیده می شود. به این مفهوم که همه انسان ها آزاد به دنیا آمده اند و دارای حق و حقوق برابر هستند. یعنی همه دارای حق و حقوق برابر هستند. فرقی نمی کند که جنسیت شما چه باشد، اهل کدام کشور باشید، دین شما …

اشتراک گذاری

تفاوت دئیسم با اسلام و ادیان دیگر

اگر دئیسم به خدا اعتقاد دارد تفاوت آن با اسلام و مسیحیت و یهودیت و… چیست؟ “بین خدا و دین رابطه مستقیمی برقرار نیست”  مبنای ادیانی چون اسلام و مسیحیت بعد از قبول خدا بر پایه وحی و پیامبران این ادیان قرار دارد یا به عبارتی این ادیان وحیانی هستند  دین وحیانی یک سیسنم سازمان یافته ای از اعتقاد به خدا و عبادت است بر این اساس که خداوند ارتباط برقرار می کند یعنی در وحی معتقد هستند خداوند به اشخاص خاص وحی می کند یعنی باز هم باور به آن انسان خاص نه خدا در تمامی این ادیان وحی نقشی برجسته دارد چرا که به واسطه وحی پیامبران نیز موجودیت …

اشتراک گذاری

ایمان نه، اعتماد بله

ایمان لغتی است که به شدت توسط ادیان وحیانی مورد سوء استفاده قرار گرفته در جهت تعلیق خرد خدادادی و پذیرفتن و یا تحمیل کردن ادعاهای غیر منطقی ادیان مثل انواع معجزات با نام ایمان می توان ندای اندیشه را خاموش کرد و افکار را به سمت باورهای خرافی سوق داد حال با نام معجزه و یا اجرای احکام دئیسم ترجیح می دهد از کلمه اعتماد استفاده کند. به قول ولتر برای قبول وجود خدا نیاز به ایمان نیست نیاز به دلیل است یعنی باید ذهن شما آشکارا بپذیرد که نظام هستی ابدی عالی و هوشمند است و چنین پدیده شگرفی بدون وجود خالقی توانمند متصور نیست با نام ایمان زنجیری …

اشتراک گذاری

خدا و دئیسم

دئیسم یا همان خداگرایی اعتقاد راسخی به خدا ویا همان خالق نظام هستی دارد .انکار خدا مانند انکار خورشید در روز است خدا نیروی خلاقانه ابدی است که منبع قوانین و طرحهای موجود در طبیعت است ،در دئیسم از طراحی هوشمندانه ساختارهای پیجیده طبیعت مثل “دی ان ای”  به اثبات طراح هوشمند این ساختارها می رسیم که این طراح هوشمند از نظر دئیسم که در برخی متون به ساعت ساز متبحری تشبیه شده ، هیچ ارتباطی با اسطوره های کتابهای مقدس  نداردبه عبارت دیگر نحوه درک موجودیت خدا براساس علت و معلول است و نه اتکا به این اسطوره ها ملودی موزون طبیعت خود به تنهایی فریاد رسایی است از وجودی …

اشتراک گذاری