آنتونی فلو رهبر آتئیست ها که دئیست شد

توماس جفرسن نویسنده اعلامیه استقلال آمریکا و یکی از دوستان نزدیک توماس پین می نویسد: “من معتقدم (بدون داوری در مورد وحی) زمانیکه نگاهی به کائنات می اندازیم، در اجزای آن، به طور کلی یا جزیی، برای ذهن بشر غیر ممکن است که با دیدن این مهارت تمام و کمال و قدرت لایتناهی در هر اتم این ترکیب، پی به طراحی ماهر نبرد.حرکت اجرام سنگین در فضا،و نگه داشتن آنها در حالتی از تعادل بوسیله نیروی گریز از مرکز یا مرکزگرا، ساختار خود زمین یا پراکندگی خاکی آن، آبهایش و جوّش،حیوانات و گیاهان و بررسی کردن آن در ریزترین جزئیات،حشرات، کوچکترین اتمهای حیات،همانگونه که به صورت انسان یا ماموت ها در …

اشتراک گذاری

اعدام، حکمی غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر

آیا حقیقت غیر از این است که مسیر خلقت برای همه انسانها یکسان است؟ آیا کودک مسلمان و یا مسیحی و یا یهودی مراحلی متفاوت را طی می کنند تا پا به جهان گذارند؟ خیر همه ادیان الهی معتقدند انسان به اراده خداوند پا به جهان هستی می گذارد و پس از طی کردن مسیر زندگی از این دنیا خواهد رفت پس چطور می توان پذیرفت که اشخاصی این حق را دارا باشند که در این بین بر اراده خدا چیره شده حق حیات را از موجودی بگیرند این که یک انسان برای جامعه مفید نیست و یا حتی باعث آسیب، آیا کافی است برای ستاندن جان؟؟؟؟ تا چه حد می …

اشتراک گذاری

دئیسم: یک شروع جدید

شروعی دوباره  Brutus C. Tipton   نوشته به عنوان یک دئیست که در گذشته مسیحی بوده، می توانم ادعا کنم که فشار وحشتناکی را تحمل کردم که اغلب  مسیحیانی که ایمان پدرانشان را رد می کنند ،تجربه کرده اند. کسانی که در جستجوی راه راست، تفکر و وجود جهان هستند . اما این عمل پسندیده متعالی هرچند نجیب و باارزش است، اغلب بسیار گران تمام می شود! اگر ما می توانستیم با توماس پین صحبت کنیم می توانست به ما بگویید، شاید بهتر از هرکس دیگر، معنای پرداخت این قیمت چیست. مردی که کار زندگی او در شکل دهی دیدگاه و سازمان ما نقش مهمی داشت، و برای جسارتش در عنوان کردن …

اشتراک گذاری

زیبایی دئیسم

:نویسنده باب جانسون یک رویکرد مثبت به زندگی، همیشه با ارزش تر و انگیزه برانگیزتر از چشم انداز منفی است. همه مردم صرفه نظر از موقعیت، شخصا” خودشان نگرش مثبت یا منفی را انتخاب می کنند . با انتخاب نگرش منفی، مردم اغلب خود را فلج می کنند. به نظر می رسد یک افسردگی و نگرش منفی، دو یا سه اثر دیگر را ایجاد می کند و به زودی به یک چرخه منفی بی پایان و ظاهرا غلط تبدیل می شود. من معتقد هستم که  ذهنیت حاصل از ادیان الهی باعث رنج میلیون ها نفر می شود  که خودشان اجازه می دهند قربانی منفی بودن باشند ایده های دیوانه وار و …

اشتراک گذاری