دی ماه پرحادثه

خیلی وقتها ما خبرها را می شنویم یا می بینیم برخی اخبار ما را ناراحت و برخی خوشحال می کند هرچند مدتهاست مردم کشورم فقط به شنیدن اخبار بد عادت کرده اند، اما وقتی اخبار از قاب شیشه ای تلویزیون یا لپ تاپ بیرون بیایند و بخشی از زندگی یا خاطرات شما شوند عبور از کنارشان دیگر به سادگی امکان پذیر نیست تمام این حوادث ممکن است روزی برای ما اتفاق بیفتد چه بخواهیم چه نخواهیم.برخی از این اتفاقات برای همیشه مسیر زندگی ها را تغییر خواهد داد و مثل سیلی خروشان هر چیزی در مسیر را با خود همراه می کند باور کنیم کسانی که به خاطر باورها و اعتقاداتشان …

اشتراک گذاری

اگناستیک چه کسی است؟

کلمه اگناستیک از دو کلمه یونانی آمده است به معنی “بدون”و “دانش” بنابراین اگناستیک کسی است که نمیتواند صادقانه و به طور قطع بداند که خدا وجود دارد یا نه (ندانم انگار).یکی از بزرگترین آزاداندیشان جهان یعنی رابرت اینگرسول یک اگناستیک بود.او می نویسد :” ما صادقانه میدانیم که نادانیم.اگر هستیم پس زمانی که از ما پرسیده شود که چه چیز ماوراء افق دانسته هاست باید بگوییم نمی دانیم.” این جمله او آشکار می سازد که پیش فرض خدا ” ماوراء افق دانسته هاست.” این مسئله در زمان او هم اشتباه بوده است چه برسد به امروزه  توماس پین برهانی را بالاتر با مبحثش در مورد ماده و حرکت درست همانند …

اشتراک گذاری

دئیسم در مقابل آتئیسم و ندانم‌انگاری

AGNOSTICISM دئیسم در مقابل آتئیسم و ندانم‌انگاری به دفعات شنیده ام که مردم به من میگویند تا قبل از اینکه با دئیسم آشنا شوند آتئیست یا اگناستیک بوده اند. بخاطر چرندیاتی که ادیان وحیانی به پدیده خدا نسبت داده اند اصلا جای تعجب نیست که میلیونها انسان اعتقادشان به خدا را از دست بدهند و آتئیست یا اگناستیک شوند.این معلول ادیان مشوش با خداست.دئیسم این مشکل را با روشن کردن این مسئله که خدا هیچ ارتباطی با نوشته ها و متون ادیان وحیانی و یا حتی خود ادیان وحیانی ندارد،حل کرده است.همگی آنها بدون استثناء ساخته دست بشراند و هیچ منطقی پشتشان نیست و هیچ کدام خداوند را بعنوان نویسنده و …

اشتراک گذاری

کمک دئیسم برای غلبه بر استرس

یکی از اصول کلیدی دئیسم سادگی است.واضح است که دئیسم اعتقاد به خدا را بواسطه چسبیدن به چیزی که منطقی و طبیعی است ساده میکند.در این فرآیند هر آنچه که ضروری و منطقی نباشد کنار گذاشته می شود.دئیست ها به خدا ایمان دارند.تمامی تفکرات متعصبانه و خرافات و شعائر مذهبی و بسیاری از کارهای غیر ضروری دیگر رفته اند دئیسم به ما این امکان را میدهد که این قاعده ساده کردن را در تمام جوانب زندگی مان به کار ببریم.وقتی به وظایفمان نسبت به خدا نگاهی می اندازیم، می بینیم که تمامشان بسیارساده اند. ماباید زندگی مان را مطابق با خرد و طبیعت که خودمان بخشی از آنیم جلو ببریم.دئیسم از …

اشتراک گذاری

انجیل خداوند را گمراه توصیف میکند

در مورد والدینی که به کودک 8 ساله شان میگویند تا توله سگشان را بکشد که بفهمند کودکشان از آنها میترسد چه فکری میکنید؟من فکر میکنم که بیشتر انسانهای عاقل این شخص را برای ظلمی که به کودک روا داشته است محکوم میکنند و میگویند که او به هیچ وجه صلاحیت پدرومادر بودن و حتی انسان بودن را هم ندارد.مطمئنم که چنین میگویند اگر واقعا به انجیل معتقد باشیم باید اعتقاد داشته باشیم که خداوندچنین موجودی است. جنسیس 22 (سِفر پیدایش) آیه 1تا12 ادعا میکند که خداوند به ابراهیم دستور داد تا تنها پسرش اسحاق را قربانی کند.البته که ،اگر به انجیل اعتقاد داشته باشیم،در لحظه آخر فرشته ای بر ابراهیم …

اشتراک گذاری