سخن باب جانسون با خداگرایان ایرانی درباره کتاب دئیسم : انقلابی در مذهب – انقلابی در تو

از اینکه خداگرایی رو مورد توجه قرار داده ای از شما سپاسگزارم. خداگرائی باور به خداوند است. و خداگرایان افرادی هستند که بر اساس هدیه خداوند از علت ذاتی، به خدا ایمان دارند. خداگرایان دلیل ذاتی خود را به قوانین و طرح های موجود در سراسر جهان شناخته شده اعطا می کنند و متوجه می شوند که طرح ها ما را به طراح / خدا می رساند “ارزش گذاری و قدردانی بابت هدیه ی ما از طرف خداوند عقل”، خداگرایان این را استفاده و در تمام ابعاد زندگی مورد استفاده قرار میدهند. این شامل دین می شود. علت ذاتی خدادی ما به ما این اجاره را نخواهد داد  که ادعاهای مطرح …

اشتراک گذاری

چرا اتفاقات بد می افتد؟

سوالی که معمولا مطرح می شود در مورد این همه رنج در جهان است.انسانها در عجب‌اند که خداوند چگونه اجازه این کار را میدهد.من باور دارم که با انجام بهترین تلاشمان برای نگاه انداختن به تصویری بزرگتر میتوانیم به جوابی قانع کننده برسیم. با نگاه به تصویر  بزرگتر درابتدا متوجه میشویم که چقدر کم میدانیم. همانطور که اینشتین می گوید:” دین من شامل تحسینی متواضع از روح برتری است که خودش را در کوچکترین جزئیات قابل درک برای ذهن شکننده و ناتوان بشر آشکار میکند.” با داشتن “ذهنی شکننده و ناتوان”باید کمبود درک مان را بپذیریم و حتی سخت تر تلاش کنیم تا بیشتر بفهمیم. همچنین باید درک کنیم  که این …

اشتراک گذاری