Tag Archives حج

خرافاتی به نام حج

الا ای مردمی کز دست دزدان ، همه شب در رنج و غذابید کنون بار سفر بستند حجاج ، دگر در خانه ها راحت بخوابید با وجودی که مسلمانان سعی دارند با داستان سرایی درباره ابراهیم ، حج را به ادیان ابراهیمی پیوند دهند ، اما حقیقتی وجود دارد که مراسم حج پیش از اسلام در میان بت پرستان عرب مرسوم بوده است و ایشان برای زیارت بتهای کعبارت اعراب از کعبه تجارت ه به مکه می آمدند. در کنار زیارت کعبه و مراسم حج ، انواع تفریحات مانند زنبارگی و فحشا و خرید و فروش کنیزان هم برگزار می شد که امروز تقریبا به همین روش ولی پنهانی این فساد …

اشتراک گذاری