Tag Archives خدا

سوالی از طرف آتئیسم ها : “اگر هیچ چیز خود به خود بوجود نمیآید پس خود خدا چطوری به وجود آمده است؟”

دئیسم می آموزد که اعتقاد به خدا منطقی تر است تا به آن اعتقاد نداشته باشیم.اگر چه به شخصه معتقدم که خداوند ذاتی ابدی از یک هوش برتراست. با داشتن این کیفیت ابدی، خداوند نیاز به خالق ندارد.با رشد روزافزون علم ما هر روز بیشتر میفهمیم که دانشمان درمورد کائنات بسیار ناچیز است.به نظر می رسد که احتمال بسیار قوی ای از طریق نظریه رسمان مطرح شده است که قدم بسیار بزرگ رو به جلو و با دقت بالایی برای پیش بینی آزمایشات علمی و فیزیک کوانتوم است که عنوان میکند زمان به خودی خود مبنای کائنات نیست. البته که این نظریه استنباط بسیار بزرگی را در مورد کیفیت ابدیت مطرح …

اشتراک گذاری

اگناستیک چه کسی است؟

کلمه اگناستیک از دو کلمه یونانی آمده است به معنی “بدون”و “دانش” بنابراین اگناستیک کسی است که نمیتواند صادقانه و به طور قطع بداند که خدا وجود دارد یا نه (ندانم انگار).یکی از بزرگترین آزاداندیشان جهان یعنی رابرت اینگرسول یک اگناستیک بود.او می نویسد :” ما صادقانه میدانیم که نادانیم.اگر هستیم پس زمانی که از ما پرسیده شود که چه چیز ماوراء افق دانسته هاست باید بگوییم نمی دانیم.” این جمله او آشکار می سازد که پیش فرض خدا ” ماوراء افق دانسته هاست.” این مسئله در زمان او هم اشتباه بوده است چه برسد به امروزه  توماس پین برهانی را بالاتر با مبحثش در مورد ماده و حرکت درست همانند …

اشتراک گذاری

دئیسم در مقابل آتئیسم و ندانم‌انگاری

AGNOSTICISM دئیسم در مقابل آتئیسم و ندانم‌انگاری به دفعات شنیده ام که مردم به من میگویند تا قبل از اینکه با دئیسم آشنا شوند آتئیست یا اگناستیک بوده اند. بخاطر چرندیاتی که ادیان وحیانی به پدیده خدا نسبت داده اند اصلا جای تعجب نیست که میلیونها انسان اعتقادشان به خدا را از دست بدهند و آتئیست یا اگناستیک شوند.این معلول ادیان مشوش با خداست.دئیسم این مشکل را با روشن کردن این مسئله که خدا هیچ ارتباطی با نوشته ها و متون ادیان وحیانی و یا حتی خود ادیان وحیانی ندارد،حل کرده است.همگی آنها بدون استثناء ساخته دست بشراند و هیچ منطقی پشتشان نیست و هیچ کدام خداوند را بعنوان نویسنده و …

اشتراک گذاری

انجیل خداوند را گمراه توصیف میکند

در مورد والدینی که به کودک 8 ساله شان میگویند تا توله سگشان را بکشد که بفهمند کودکشان از آنها میترسد چه فکری میکنید؟من فکر میکنم که بیشتر انسانهای عاقل این شخص را برای ظلمی که به کودک روا داشته است محکوم میکنند و میگویند که او به هیچ وجه صلاحیت پدرومادر بودن و حتی انسان بودن را هم ندارد.مطمئنم که چنین میگویند اگر واقعا به انجیل معتقد باشیم باید اعتقاد داشته باشیم که خداوندچنین موجودی است. جنسیس 22 (سِفر پیدایش) آیه 1تا12 ادعا میکند که خداوند به ابراهیم دستور داد تا تنها پسرش اسحاق را قربانی کند.البته که ،اگر به انجیل اعتقاد داشته باشیم،در لحظه آخر فرشته ای بر ابراهیم …

اشتراک گذاری

مرگ

انسان ها از ناشناخته ها می ترسند.شارلاتان ها این رامی دانند وهمین عامل موفقیت ادیان وحیانی است.چیزی که برای همه تضمین شده است، مرگ است.و چیزی که هیچ کس چیزی از آن نمیداند این است که وقتی بدنمان بمیرد چه اتفاقی می افتد،البته اگر اتفاقی بیفتد.این مسئله برای ادیان  وحیانی همانند معدن طلاست.یهودیت و مسیحیت و اسلام می آموزند که اگر آموزه های کتب مقدس آنها را دنبال کنید و به عقاید تعصب آمیز مذهبی آنها باور داشته باشید به بهشت یا فردوس وارد می شوید برخلاف تمام ادیان وحیانی ، دئیسم به عنوان یک مذهب فکر مذهبی/طبیعی هیچ کدام از این وعده ها را نمیدهد.دئیسم آشکار و صادقانه می گوید …

اشتراک گذاری